Čínské znaky, česko-čínský slovník, abeceda, jména, tetování

Čínský znak síla

blána (bubnu), bránit, být v čele, čelný, čelo (průvodu), čestné místo, hlava, hlavička, hlavička (hřebíku), hlavička rubriky, hlávka (zelí), hlávkovat, hlavní, horní listy, horní ořízka, hrot, jednotlivec, jít kolem pramene, jít kolem zdroje, jít určitým směrem, jít v čele, kapitola, krize, kus, květy, magnetická hlava, nadepsat, nadpis, oddíl, opatřit hlavičkou, osoba, podzemní chodba (v dolech), popředí, postavit se do čela, pramen, pramenit, předhoří, přední část (lodi), předsednické místo, představený, překážet, přistihnout (větve), ředitel, rozum, síla, směřovat, střílet hlavou, účetní položka, uzrání, vedoucí, velet, velitelské postavení, vládce, vodní nádrž (pro mlýn apod.), vrchol, vyvrcholení, zdroj

Čínské znaky pro slovo síla

Bylik.cz - prodej sušených plodů