Čínské znaky, česko-čínský slovník, abeceda, jména, tetování

Česko čínský slovník

Pro vyhledávání použíjte pole v pravo nahoře

Online česko-čínský slovník obsahuje přes 30 000 čínských znaků.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ážio, bonus, cena, náhrada, odměna, pojistné, prémiejiǎng jīn 奖金
až později hòu 以后
až po kraj naplněný, bohatý, hojný, náhlá hojnost, naplnit, nával (krve), odkvapit, přetékající, přítok, příval, řada karet stejné barvy, síla, svěžest, vyhrnout se, vypláchnout, vypláchnutí, vyplašené hejno (ptáků), vyplašit (se), vzlétnout, vzrušení (citu), záchvat (radosti, nadšení), záplava (vody, citů, darů, světla), zardění, zardít se, záře barvy, zarovnání okraje textu, zarovnat, zavodnit, způsobit zarděníyān 淹没
až na, kromě, vyjímaje, vyjma, vyjmout, vyloučitchú
až k, až na, do, do toho, k, ke, ku, kupředu, na, podle, pro, proti, s, se, tam, ve, vedlezhì
až k, na, nahorudào zhī shàng 到﹍之上
až dosud, dosud
až dosuddào qián wéi zhǐ 到目前为止
až do, během, nerozhodnutý, nevyřízený, očekávající vyřízení, zawèi lái 未来
, až do, až když, dokud ne, teprve kdyždǎi
, až do, dokud ne, jíl, jílovitá půda, obdělávat (půdu), pěstovat, zásuvka na peníze (v obchodě)zhǐ
azur, azurový, blankyt, blankytnýtiān lán 天蓝色
ÁzerbájdžánĀ sài bài jiāng 阿塞拜疆
azbuka, cyrilice ěr 西里尔字母
avizovat, doporučit, informovat, oznámit, poradit, poradit se, radit, sdělitzhōng gào 忠告
avízo, konzultace, návěstí, oznámení, porada, rada, zprávadǎng
avantgarda, fofr, křídlo, lehký nákladní vůz, mlýnek na obilí, nákladní kryté auto, nákladní vagon krytý, předvoj (armády), vějička, vějíř, velký krytý nákladní vůz, zavazadlový vůzhuò chē 货车
avantgarda, předvojxiān fēng duì 先锋队
autotypická sí?, chránit, clona, clonit, filtr, mřížka, obrazovka, ochrana, plátno, plenta, podrobit důkladné prohlídce, podsívat, přepážka, prolamovaná přehrada, promítací plátno, promítací plocha, promítat, promítat (na plátně), rastr, řešeto, sí?ovina, síto, stínit, stínítko, záclona, zaclonit, zastínit, záštita, zobrazityǎn 掩护
autosémantické slovo, významové slovoshí 实词
autorský honorář, dolovací poplatek, honorář, královská důstojnost, královská rodina, královská výsost, licence, licenční poplatek, poplatekwáng quán 王权
autorské právo, chráněné autorským právem, chráněný, chránit autorským právem, chránit nakladatelským právem, copyright, nakladatelské právo, zajistit autorskoprávní ochranubǎn quán 版权
autoritativní, panovačný, směrodatný, úředníquán wēi 权威
autorita, moc, odborník, oprávnění, pověření, pravomoc, svědectví, úřad, úřady, úřední orgán, znalecquán wēi 权威
autorita, mít vliv, ovlivňovat, přimět, vlivshì
autor, autorka, být autorem, napsat, původce, spisovatel, spisovatelkazuó zhě 作者
autor, orýsovat, označit ryskou, písař, spisovatel, zákoník
autonomní, samosprávný zhǔ 自主
autonomie, samospráva zhì 自治
automobil, gondola (balónu), kabina (výtahu), osobní vůz, vagon, vůz (auto), vůz (tramvajový, nákladní, válečný), vůz (železniční) chē 汽车
automobil, automobilový chē 汽车
automatizované projektování, návrh pomocí počítačdiàn nǎo zhù shè 电脑辅助设计
automatizace kancelářských pracíbàn gōng dòng huà 办公自动化
automatizace, mechanizace dòng huà 自动化
automatický, bezděčný, bezmyšlenkovitý, mechanický, mechanik, strojový gōng 技工
automatické řízení dòng kòng zhì 自动控制
automatická pokladna, kontrolní pokladnashōu yín 收银机
automat, automatická puška (pistole), automatický, bezděčný, mechanický, neuvědomělý, samočinný dòng 自动
autokar, cestovat dostavníkem, dopravovat dostavníkem, dostavník, jet dostavníkem, kočár, osobní vůz, pošta, preceptor, připravovat (ke zkoušce), trenér, trénovat (koho), vagon chē 客车
autograf, autografovat, autogram, podpis vlastní rukou, psát vlastní rukou, rukopis díla, vlastnoručně psaný, vlastnoruční, vlastnoruční podpis míng 题名
autobus (jedoucí nahoru), do, na, nahoře, nahoru, povýšenec, směr nahoru, stoupnutí cen, vlak (jedoucí nahoru), vyvýšenec, vyvýšenina, vzhůrushàng
autobus chē 汽车
autobiografie, vlastní životopis, životopis zhuàn 自传
auto, jízdní kolo, obrábět, počítač, stroj, strojní, strojový, vůz, vyrobit strojověchē
autentický, spolehlivý, věrohodnýdào 道地
autarkie, soběstačnost 自给自足
aut, jasně, mezi lidi, mimo, na rozpacích, najevě, pokyn k vypuštění, pryč, v koncích, ven, venku, veřejně, vně, vypůjčený, z domuwài tou 外头
Austrálieào
Australan, australskýào 澳大利亚
aula, montážní hala, zasedací síň táng 礼堂
aukce, dražbapāi mài 拍卖
august, klaun, paňáca, šašekchǒu
audience, diváci, obecenstvo, posluchačstvo, publikum, sluch, slyšenítīng zhòng 听众
audience, poslech, posluchačstvo, sluch, slyšení, výslechtīng 听力
atrofie, atrofovat, zakrňování, zakrňovattuì huà 退化
atribut souborudàng àn shǔ xìng 档案属性
atribut, přičítat, přisuzovat, přívlastek, symbol, vlastnost, vlastnosti, znakshǔ xìng 属性
atribut, dovednost, druh, jakost, kvalita, rys, schopnost, stav, stupeň, třída, urozenost, vlastnost, způsobilostzhì
atrakce, přitažlivost, půvabyǐn 引力
atrakce, blížit se, brát (plat), čepovat, čerpat (vodu), inhalovat, kreslit, načrtnout, nakreslit, napnout (luk), pohybovat se, popsat (slovy), přitahovat, projevit se, remíza, scvrknout se, stáčet, stáhnout (záclonu), stáhnout se, tah, tahák, tahat, táhnout, táhnutí, tažená částka, tažení, vábit, vléci (v síti), vtáhnout, vydat směnku, vydat tratu, vyjmout, vylouhovat (čaj), vyslídit (o psu), výtah, vytáhnout, vyzvednout si (peníze), zatáhnout (za uzdu), znetvořit fēn shèng 不分胜负
atomová zbraňyuán 原子武器
atomová fyzika, jaderná fyzika 核物理
atomová energieyuán néng 原子能
atomová elektrárna diàn chǎng 核电厂
atomová bombayuán dàn 原子弹
atomický, atomovýyuán 原子
atomyuán 原子
atmosférický tlak 气压
atmosféra, ovzdušíkōng 空气
atlet, borec, zápasníkxuǎn shǒu 选手
atlas, atlas (kniha i látka), sbírka zeměpisných map 大地图
atlas, saténduàn
atlantický yáng 大西洋
atituda, držení těla, postojtài du 态度
atest, certifikát, dát oprávnění (o), dát osvědčení (o), dát vysvědčení (o), osvědčení, potvrdit, potvrzení, protokol, průkaz, stvrzenka, technický popis, vysvědčenízhèng
ateliérgōng zuò shì 工作室
ateizmus, bezbožectví shén lùn 无神论
atakovat, chopit se s vervou, kladkostroj, lanoví, nářadí, naviják, popadnout, postroj, pustit se do, vratidlo, zastavit (hráče)diào yòng 钓鱼用具
astronomie, hvězdářstvítiān wén 天文
astronom, hvězdářtiān wén xué jiā 天文学家
astronaut, kosmonautháng tiān yuán 航天员
astrologiezhān xīng shù 占星术
astrolog, hvězdropraveczhān xīng jiā 占星家
astma, záduchachuǎn
asterisk, hvězdička, hvězdička (*), opatřit hvězdičkouxīng hào 星号
asterisk, hvězda, hvězda (herec), hvězdička, osud, označit hvězdičkou, vynikající herec, vynikající herečkamíng xīng 明星
aspirovat (nač), usilovat (oč)wàng 热望
aspirace, touhabào 抱负
aspekt, hledisko, poloha, slovesný vid, stránka, výhled, výraz, vzhledyàng zi 样子
aspekt, bočnice, bok, břeh, deska, dlouhý, faseta, hledisko, kráčet na čí straně, krajina, otočit se na stranu, pobočný, pohybovat se na stranu, politická strana, postranice, postranní, rovnat se komu, stát na čí straně, stěna (skříně), stráň, strana, stranit, stránka, strmý, svah, těsný, úzký, vlastnostfāng miàn 方面
aspekt, charakter (věci), ple?, tvářnostliǎn 脸色
asociativnostjié 结合律
asociace, sdružení, sdružování, spojování, společenství, společnost, spolek, styk, styky, svazdǎng
asociace, jednání, konference, porada, sdružení, setkání, zasedáníhuì 会晤
askezejìn zhǔ 禁欲主义
asistent, mimořádný, náměstek, nápomocný, pomocník, zástupcebāng shou 帮手
asimilovat (se), přizpůsobit (se) shōu 吸收
Asijec, asijský
Asie
asi tolik, budiž, jestliže, když, pokud, tak, tak ano, takto, tedy, tímto způsobem, to me 那么
asi, dokola, dozadu, kolem, okolo, poblíž, u, vzhůruqián hòu 前后
asi, chystaný, k, ku, na, nakloněný, nastávající, povolný, slibný, vecháo xiàng 朝向
asfalt, asfaltovat, asfaltový qīng 沥青
arzenál, zbrojnicebīng gōng chǎng 兵工厂
arzen, arzénovitý, arzénový
artikulace, jazyk, mluva, projev, proslov, řečhuà
artikl, bod, body, článek, člen, dát do učení, druh, druh zboží, filuta, kus, obžalovat, odstavec, podmínky, předmět, sta?, stanovy, vypočítávat, výrobekbào dǎo 报导
artikl, komodita, produkt, výrobek, zbožíhuò
aróma, buket, kytice, vůně (vína)huā shù 花束
aróma, chutnat, jíst s chutí, líbit se, libovat si, mít příchu?, náklonnost, pochoutka, pochvalovat si, požitek, příchu?, příjemná chu?, říz, záliba, zamlouvat se, zavánětměi wèi 美味
arogantní, domýšlivý, nadutý, opovážlivý, zpupnýào
arogantní, pyšný, vysoký, vznešenýchóng
arogance, nadutost, opovážlivostjiāo qi 骄气
armádní sborbīng tuán 兵团
armáda, vojskojūn
armáda, legie, množství, velký početjūn tuán 军团
armáda, dav, hostie, hostinský, hostitel, množství zhǔ 宿主
arkýř, bobkový list, kaštanový (o koni), stavit se, štěkání, štěkat, štěkot, vavřín, výklenek, výt (na), záliv, zátokaào
ArkansasĀ kěn 阿肯色
Arizona sāng 亚利桑那
aritmetický, aritmetika, početní, počtysuàn shù 算术
aristokratický, šlechtickýguì huà 贵族化
aristokrat, šlechticguì lùn zhě 贵族论者
aristokracie, šlechtaguì shè huì 贵族社会
árie, letecký, melodie, naduté chování, nafukovací, nápěv, ovzduší, pneumatický, provětrat, strojené chování, větrat, větřík, výraz (vzezření), vyvětrat, vzduch, vzduchový, vzezřeníkōng
argumentacelùn 论法
argument, argumentování, debata, diskuse, diskutování, disputace, důvod, funkce predikátu, námět, obsah, parametr, pře, spor, sylabusdào 道理
ArgentinaĀ gēn tíng 阿根廷
aretace, chápat, chycení, chytač, chytání, chytit, chytit (nemoc), dohonit, dopadnout, dostat (nemoc), háček, lapit, lov, partie (sňatková), pochopit, polapit, rozumět, sevřít, slyšet, stihnout (vlak), uchopit, úlovek, upoutat (pozornost), úryvek (řeči), uváznout, váznout, vystihnout, zachytit, zachytit (se), západka, zarážka, zasáhnout (střelou), zastihnout 捕拿
arénajìng chǎng 竞技场
areál, dvorek (v suterénu před domem), oblast, okrsek, pásmo, plocha, prostor, rozsah, šíředài
arcibiskup zhǔ jiào 大主教
archivář, kamera, kronikář, nahrávací zařízení, snímkovací zařízení, soudce (městský), zapisovač, zapisovatel, zaznamenávací přístroj, záznamové zařízení, zobcová flétna 记录器
archiv, doklad, dokument, gramofonová deska, listina, nahrát, nahrávka, památka, pamě?, paměti, prezenční listina, protokol, protokolovat, registrovat, rekord (sport), slavit, uchovat v paměti, vypravovat, zachytit, zápis, zapsat, záznam, zaznamenat, zaznamenat (si)
archiv, drát (navlékací), kartotéka, nařídit pochod v šiku, nit, pilník, pilovat, pochodovat v řadě, pochodovat v šiku, pořadač, pořadač (dopisů, papírů), řada, rám (na noviny), registratura, registrovat, rejstřík, rota, sekáč, sešikovat, seznam, soubor, svazek (novin), systematicky uspořádat, šik, šňůra, uhladit, uhlazení, uspořádat, vypilování, vypilovat, založit, zapsat, zařadit, zaregistrovatdàng àn 档案
archiv, archivovatdàng àn 档案
archivàn juàn 案卷
archiv, balík, balit, bubnování, dmout se, dunět, hromobití, hrouda (másla), kladka, kolébání (lodi), kolébavá chůze, kolečko, koulet, koulet se, kroužek, kroužit se, kulaté pouzdro, listina, ohrnutí, paměti, přesouvat, přetáčet, rohlík, role, seznam, spisy, stočit si (cigaretu), svitek, točit se, trubice, uválet, válcovat, válec, valení, válet, valit se, vinout, vinout se, víření (bubnů), vířit (bubny), výpis, zápisky, zavinout dàng 簸荡
architektura, stavitelstvíjiàn zhú xué 建筑学
architekt, strůjcejiàn zhú shī 建筑师
archeologkǎo xué jiā 考古学家
archafāng zhōu 方舟
arch papíru, bankovky, cenné papíry, článek, doklady, dokumenty, esej, list, listiny, noviny, obložit papírem, odborné pojednání, papír, písemnosti, pojednání, pokrýt, publikace, referát, spisy, studie, tapety, vytapetovat, zabalit do papírulùn wén 论文
arch knižního bloku, archová značka, autograf, označení, parafa, peče?, podpis, pořadové číslo, signatura, složka knižního bloku, šifra, znameníqiān zhāng 签章
arch, arch papíru, formulář, kus plechu, list, plachetní lano, plachta, plocha, pokrýt plachtou, pokrývka, povléci, prostěradlo, tabule (skla), upevnit plachtu, vodní hladina, vrstva, zabalitpiān
arbitrážtào 套利
arbitráž, smírčí řízenízhòng cái 仲裁
aranžér, formátová řezačka, modistka, obojetník, oportunista, ořezávač, ostřihovačcái zhǐ 裁纸机
arabštinaĀ 阿拉伯
Arab, arabskýĀ 阿拉伯
Arab, arabský kůňĀ 阿拉伯
ar (100 m2), jsoushì
apsida, kaple, modlitebna, oltářní výklenekjiào táng 教堂
apretura, dobít, dodělat, dodělávka, dojíst, dopít, dorazit, jemně vypracovat, končit, konec, konečná úprava, lak, uhlazenost, ukončit, úprava, vyčerpat, závěrchéng
apretura, číslo, dimenze, dimenzovat, formát, kalibrovat, kapacita, klih, klížit, lepidlo, maz, míra, objem, obrobit na přesný rozměr, odměřit, rozměr, rozsah, roztřídit podle velikosti, seřadit podle velikosti, stav, škrobit, určit, ustanovit, velikost, vlastnost, vyměřitgè zi 个子
apoštolshǐ 使徒
apostrof, apostrofa, odsuvník, oslovení, slavnostní oslovení osobyshěng lüè hào 省略符号
aportovat (o psu), náhrada, nahradit, nalezení, napravit, obnovit, opět dostat, oživit, provádět rešerše, rehabilitovat, spravit, uzdravení, vrátit, vybírat, vyhledávat, zachránit, zlepšení, znovu nabýtjiǎn suǒ 检索
aplikovatelný, použitelný, vhodnýyìng yòng 应用
aplikovat (na), hodit se, obrátit se (na), použít, používat, požádat (koho), připisovat (komu), upotřebit
aplikace, obklad, píle, použití, používání, přihláška, přiložení (obkladu), prosba, úsilí, žádanka, žádostyìng yòng 应用
apertura, okénko, otvor, průzor, světelnost, štěrbinaguāng quān 光圈
apel, apelovat (na), líbit se (komu), přitažlivost, prosba, provolání, působit (na), půvab, výzva, žádat (koho), žádosthào zhào 号召
apartmá (v penzionu), byt, podnájem, zařízený byt, zařízený pokojgōng 公寓
apartmá, družina, průvod, řada, skupina, soubor, soupravatào fáng 套房
aparát, nářadí, nástroj, orgán, přístroj, ústrojí, zařízení guān 器官
aparát, důmysl, heslo, nápad, plán, schéma, úskok, vůle, vynález, zařízení, znak, žádostdiàn 电器
aortazhǔ dòng mài 主动脉
anýz jiǎo 八角
anus, ři?gāng
anulovat, odrážka, odvolat, přeškrtnout, škrt, vyškrtnout, zrušit xiāo 取消
AntverpyĀn wèi 安特卫普
antropologrén lèi xué jiā 人类学家
antracitbái méi 白煤
AntonínĀn dōng 安东尼
antimon
antilopalíng
antikristfǎn 反基督
antika, dávnověk, starobylost, starověk fēng 古风
antický, starobylý, starodávný, starověký, starý, vydržený
antické umění, antický, antikva, starobylý, starodávný, starověký, starožitnost, zastaralý 古物
anticipovat, očekávat, předbíhat, předejít, předjímat, předvídat liào 预料
antibiotikumkàng jūn 抗菌素
antecedence, historie (případu), předcházející událost, člen apod., první člen úměryxiān 先例
antagonistický, protichůdnýduì kàng xìng 对抗性
antagonista, protivník shǒu 敌手
anotovat (text), dělat si poznámky, komentovat, opatřit poznámkamipíng zhù 评注
anotace, bibliografická poznámka, knihopisná poznámka, komentář, poznámka, vysvětlivka, vysvětlování, záznampíng zhù 评注
anotace, anotovat, dodatek, doplněk, opatřit poznámkami, patová poznámka, podčárník, poznámka pod čarouzhù jiǎo 注脚
anonymní míng 匿名
anomální, neobvyklý, výjimečnýbiàn tài 变态
anoda, kladný pólyáng 阳极
anoda, brnění, deska (podpírající kryt), deska (též fotografická), fotografická deska, miska, obrnit, pancéřovat, pancíř, plát, plotna, pocínovat, pohár (cena), pokovovat, pokrýt pláty, postříbřit, příbor, sázka (při hře), stříbro (nádobí), štoček, tabule skla, tabulka, talíř, tisková deska, vložený-vlepený grafický list, vložený-vlepený grafický tiskbǎn
anoshì
anketový formulář, dotazníkwèn juàn diào chá 问卷调查
anketa, bádání, dotaz, informace, pátrání, poptávka (po zboží), průzkum, vyptávání, vyšetřováníchá diào 查调
aniž by, bez, leč, mimo, venku, vně, zvenčíháo 毫无
animální, zvíře, zvířecí, živočich, živočišnýdòng 动物
anilin, anilinovýběn àn 苯胺
ani zdaleka zhuó biān 不着边际
Bylik.cz - prodej sušených plodů